^На початок

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ОТРИМАТИ ЯКІСНУ ОСВІТУ - ЦЕ РЕАЛЬНО

ЯКІСНА ОСВІТА - ПЕРСПЕКТИВНА РОБОТА

ТИ ОБИРАЄШ СВОЄ МАЙБУТНЄ

ДАВАЙ КРОКУВАТИ В МАЙБУТНЄ РАЗОМ З НАМИ

НАВЧАЙСЯ, ЗДОБУВАЙ ТА ПЕРЕМАГАЙ!

Get Adobe Flash player

  Рівень розвитку машинобудування держави визначає її економічну та оборонну могутність, а спеціальність «Технологія машинобудування» є базовою серед інженерних спеціальностей.

         Галузь знань:  131 Механічна інженерія,

               Спеціальність: 131 Прикладна механіка (укр. та англ. мови навчання),

         Спеціалізація:«Технологія  виготовлення та ремонту  машин»

         Студенти спеціальності 131 Прикладна механіка навчаються за двоступеневою підготовкою:

       ●бакалавр
             (чотири роки навчання);

       магістр

             (один рік 4 місяці підготовки після одержання диплома спеціаліста або бакалавра - кваліфікація інженер-механік; один рік 6 місяців підготовки після одержання диплома спеціаліста або бакалавра - кваліфікація магістр прикладної механіки).

         Підготовка фахівців проводиться на денній, заочній та дистанційній формах навчання, за державними замовленнями та на контрактній основі з оплатою за навчання, як фізичними так і юридичними особами.

         

На сучасному етапі науково-технічного розвитку студент-випусник машинобудівного фаху повнинен володіти цілою низкою знаннь і практичних навичок в сфері інформаційних технологій, а саме:

 • вміти створювати інтегровані текстові, табличні, ілюстративні та графічні документи;
 • працювати з базами даних та інформаційними ресурсами різного призначення;
 • володіти технологією конструювання деталей і виробі на основі тривимірного моделювання;
 • володіти методикою автоматизованого проектування технологічних процесів;
 • володіти методами автоматизовнаого виконання розрахунків, математичного моделювання і методами прийняття рішень.

В зв'язку з цим на кафедрі викладають дисципліни:

 • Вступ до фаху,

  Технологічні основи машинобудування,

  Математичне моделювання інженерних задач на ЕОМ,

  Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин,

  Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин,

  Експлуатація та обслуговування машин,

  Комп'ютерні технології в машинобудуванні,

  Механоскладальні дільниці та цехи,

  Основи технічної творчості та наукових досліджень,

  Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень,

  Технологічна оснастка,

  Технологія автоматизованого виробництва,

  Технологія обробки деталей тиском,

  Технологія обробки типових деталей та складання машин,

  Проектування машинобудівних виробництв,

  Проектування технологічної оснастки,

  Математичне моделювання технологічних процесів,

  Надійність машин,

  Організація виробництва,

  Технологічна підготовка виробництва,

  Технологія ремонту та відновлення деталей машин,

  Наукові дослідження і теорія експерименту,

  Автоматизовані системи механоскладального виробництва,

  Інформаційне забезпечення оброблення деталей на верстатах з числовим програмним керуванням,

  Технологія поверхневого зміцнення деталей машин.

      Для забезпечення навчального процесу співробітниками кафедри оформлено всю необхідну документацію, розроблено робочі програми, конспекти лекцій, методичних вказівок до практичних, лабораторних та самостійних занять. Ведеться робота з розроблення та впровадження нових технологій навчання, орієнтованих, насамперед, на використння комп'ютерної техніки. З окремих дисциплін розроблені автоматизовані навчальні системи і тести, які розміщені на сервері дистанційного навчання ТНТУ та в лабораторіях кафедри.
На кафедрі проводиться цілеспрямована діяльність з придбання обладнання, комп'ютерної техніки і програмного забезпечення для навчального процесу. Комп'ютерний клас кафедри має 10 робочих місць забезпечених наступними програмами: 

 • - cистема 2- і 3-вимірного параметричного моделювання T-FLEX CAD;
 • - cистема технологічного проектування T-FLEX/ТехноПро, призначення для формування технологічних процесів широкого призначення в діалоговому і напівавтоматичному режимах;
 • - система розробки керуючих програм для верстатів з ЧПК T-FLEX ЧПУ;
 • - КОМПАС-3D;
 • AutoCAD;
 • - АСКОН; 
 • - Комплект навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення "Автоматичне управління процесами обробки матеріалів різанням".

         Студенти отримують високий рівень теоретичних знань і практичних навичок інженерних дисциплін, а також основ управління та бізнесу, маркетингу і менеджменту, обчислювальної техніки і комп'ютерних технологій. 

  Для випускників, які хочуть займатися науковою роботою, при кафедрі функціонує аспірантура і спеціалізована вчена рада з захисту кандидатських дисертацій.

    Здобуваючи фахову освіту студенти мають змогу заочно паралельно навчатись на іншій спеціальності і отримати ще один диплом, а також навчатися екстерном. У випадку успішного навчання Ви маєте унікальну можливість навчатися та проходити стажування за кордоном у ВНЗ Польщі (Люблінська Політехніка, Опольська політехніка), Німеччини (Дрезденський технічний університет), Франції (Університету П’єра і Марії Кюрі) та Великобританії  (Гліндворський університет) так як Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя є членом Європейської Асоціації Університетів Європи.