^На початок

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ОТРИМАТИ ЯКІСНУ ОСВІТУ - ЦЕ РЕАЛЬНО

ЯКІСНА ОСВІТА - ПЕРСПЕКТИВНА РОБОТА

ТИ ОБИРАЄШ СВОЄ МАЙБУТНЄ

ДАВАЙ КРОКУВАТИ В МАЙБУТНЄ РАЗОМ З НАМИ

НАВЧАЙСЯ, ЗДОБУВАЙ ТА ПЕРЕМАГАЙ!

Get Adobe Flash player

ГРАФІК

РОБОТИ КОМІСІЇ

по захисту звітів із ознайомчої практики для студентів

гр. МП-21, МП-22

(члени комісії проф. Підгурський

доц. Паньків М.Р. і 

доц. Береженко В.М.)

ЗАХИСТ ЗВІТІВ ПРОВОДИТЬСЯ:

10.09.18р. (понеділок) з 14.40 до 17.30 год

3-20)

Зав. кафедри ТМ                                                      проф. Пилипець М.І.

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Кафедра Технології машинобудування

Освітньо - кваліфікаційний рівень - Бакалавр / Магістр

Галузь знань:

13 Механічна інженерія

Сертифікати ЗНО

  1. Українська мова та література – не менше 000 балів
  2. Математика – не менше 000 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 000 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 000 балів за умови, що Математика – не менше 000 балів

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (спеціалізація):

 

 

 

 

 

 

                                              ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

http://tntu.edu.ua/?p=uk/admission/rules/text

 

                                              ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

http://tntu.edu.ua/?p=uk/admission/prices

                                                          

 

Стань студентом ТНТУ! Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – один із кращих закладів вищої освіти західного регіону, де кожен охочий може отримати необхідні знання та реалізувати весь свій потенціал.
У складі університету 4 факультети, 3 коледжі, 2 технічні ліцеї. Нині це єдиний в області технічний вищий навчальний заклад, який забезпечує підготовку фахівців таких освітніх ступенів, як бакалавр та магістр за спеціальностями в галузі комп’ютерних наук та комп’ютерної інженерії, інформаційних систем та технологій, кібербезпеки, інженерії програмного забезпечення, галузевого машинобудування, прикладної механіки, автомобільного транспорту та транспортних технологій, телекомунікацій та радіотехніки, метрології, будівництва та цивільної інженерії, харчових технологій та біомедичної інженерії, електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, мікро- та наносистемної техніки, автоматизації та компютерно-інтегрованих технологій, економіки, підприємництва, менеджменту, маркетингу, фінансів, обліку, публічного управління, готельно-ресторанної справи та психології. В університеті можна отримати наукові ступені кандидата й доктора наук.
     В основу підготовки молодих спеціалістів ми покладаємо застосування в навчальному процесі новітніх комп’ютерних технологій, зокрема системи електронного навчання, залучення висококваліфікованого науково-педадогічного персоналу, використання сучасної матеріало-технічної бази.
ТНТУ – член Європейської Асоціації Університетів.
Також університет отримав сертифікати, які підтверджують відповідність системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO9001:2015.
Активно розвиваються програми академічної мобільності. Студенти мають змогу паралельно навчатися в університетах Польщі, Німеччини, Швейцарії, Франції та інших країн.
     В університеті можна також здобути другу вищу освіту, стати сертифікованим фахівцем за більш як 15 програмами, такими як СISСO, Microsoft, ІBM, Sсhneider Electriс, SТМ Еlektronix, Аскон, отримати та поглибити знання з англійської, німецької, французької чи польської мов.
До послуг студентів – науково-технічна бібліотека з електронними читальними залами, вільний доступ до мережі Інтернет, впорядковані гуртожитки, спортивно-оздоровча база олімпійського рівня з плавальним басейном, тренажерними залами, стадіоном та освітньо - мистецький комплекс.
Якщо Ви прагнете здобути якісну освіту в престижному вищому навчальному закладі, оберіть Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Наша адреса: м. Тернопіль, вул. Руська 56. Телефон приймальної комісії – 51-97-27.

 

 

Дисципліни, які читають на кафедрі бакалаврам

 

 

 1

Експлуатація та обслуговування машин залік
 2           Вступ до фаху залік
 3 Комп'ютерні технології в машинобудуванні залік
 4 Математичне моделювання інженерних задач на ЕОМ залік
 5 Механоскладальні дільниці та цехи екзамен
 6 Основи технічної творчості та наукових досліджень залік
 7 Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин екзамен
Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень залік
Технологічна оснастка екзамен
10  Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин залік
 11 Технологія автоматизованого виробництва залік
 12 Технологія обробки деталей тиском екзамен
13  Технологія обробки типових деталей та складання машин екзамен

 

 

Дисципліни, які читають на кафедрі магістрам

 

 1 Проектування машинобудівних виробництв екзамен
Проектування технологічної оснастки залік
 3 Проектування заготовок залік
 4 Математичне моделювання технологічних процесів екзамен
 5 Надійність машин екзамен
 6 Організація виробництва екзамен
 7 Технологічна підготовка виробництва екзамен
Технологія ремонту та відновлення деталей машин екзамен
 9 Наукові дослідження і теорія експерименту залік
 10 Автоматизовані системи механоскладального виробництва екзамен
11  Інформаційне забезпечення оброблення деталей на верстатах з числовим програмним керуванням екзамен
12 Технологія поверхневого зміцнення деталей машин екзамен