Паньків Віталій Романович в 2014 році закінчив Тернопільський національний технічий університет імені Івана Пулюя, механіко-технологічний факультет, магістр Технології машинобудування та паралельно GlyndwrUniversity, mechanicalengineeringdepartment, masterofresearchinmechanicalengineering.

         У 2014 році вступив в магістратуру ТНТУ імені Івана Пулюя за спеціальністю 05.05.05-"Піднімально - транспортні машини". Тема дисертаційної «Обгрунтування параметрів комбінованого гвинтового конвеєра», науковий керівник доктор технічних наук, професор Пилипець Михайло Ількович. На сьогоднішній день займається науковими дослідженнями з публікацією основних результатів у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях. Має у здобутку 31 наукову працю ( з них три англійською мовою) та 16 патентів на винаходи.

         За сумісництвом працює асистентом кафедри «Технології машинобудування». Викладає ряд дисциплін, серед них «Пакети прикладних програм» та «Машинне конструювання» англійською мовою.

         Володіє сертифікатом IELTS-academic рівень В2.