^На початок

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ОТРИМАТИ ЯКІСНУ ОСВІТУ - ЦЕ РЕАЛЬНО

ЯКІСНА ОСВІТА - ПЕРСПЕКТИВНА РОБОТА

ТИ ОБИРАЄШ СВОЄ МАЙБУТНЄ

ДАВАЙ КРОКУВАТИ В МАЙБУТНЄ РАЗОМ З НАМИ

НАВЧАЙСЯ, ЗДОБУВАЙ ТА ПЕРЕМАГАЙ!

Get Adobe Flash player

Video#2

Video#1

Video#3

                             

 AgitationAppliedMechanics NEW2020 2 page0

 1. Історія та сьогодення кафедри
1. Кафедра технології машинобудування є однією з перших при заснуванні нашого університету. 30 квітня 2020 року виповнився 51 рік від дня її заснування.
2. Профілююча та випускна кафедра для студентів університету, які навчаються за спеціальністю «Прикладна механіка» зі спрямуванням на спеціалізацію «Технології виготовлення та ремонту машин». Загалом вона здійснює підготовку фахівців усіх освітніх рівнів:
- бакалавр;
- магістр;

- доктор філософії;

- доктор наук.
3. Серед випускників кафедри – доктори технічних наук, професори, академіки, Заслужені винахідники України, зокрема ректор університету проф. Ясній П. В., усі проректори нашого університету, а також 10 професорів.
У зв’язку з реорганізацією вузу на базі кафедри із залученням її науково-педагогічних працівників та випускників було організовано ряд кафедр університету, зокрема: конструювання верстатів, інструментів та машин; автоматизації машинобудування; автомобільного транспорту; транспортних технологій; обладнання харчових виробництв; економіки та організації виробництва, економічної кібернетики та ін.
4. Навчальний процес забезпечують 11 науково-педагогічних працівників, з них 3 професори, 7 доцентів, 1 старший викладач, інженери та лаборанти.
5. На кафедрі реалізується програма підвищення кваліфікації викладачів в Україні та за кордоном.
6. Високий рівень кадрового складу кафедри підтверджується: а) участю викладачів кафедри у складі спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій у різних навчальних закладах України (НУ «Львівська політехніка», ЛНТУ та ін.);
б) наявністю серед наших студентів призерів Всеукраїнської олімпіади з технології машинобудування ( у 2019 р. студент 5-го курсу В. Ласько здобув 1 місце).
7. Широко використовуються технології дистанційного навчання.
2. Навчальна робота
Цілі навчання: професійна діяльність в галузі проектування, виробництва, експлуатації та ремонту машин, наукових досліджень технічних систем машин і устаткування, робототехнічних засобів та комплексів, розробки технологій машинобудівних виробництв, викладацької й винахідницької діяльності.

 
Наші студенти отримують професійні навики:
• роботи з програмними продуктами Microsoft Office; SolidWorks, КОМПАС, AutoCAD, T-FLEX CAD (створення 2D–креслень і 3D моделей, їх силовий аналіз та ін.);
• програмування обробки деталей на верстатах з ЧПК в системах T-FLEX ЧПК, SheetCAM TNG, PRONEST та ін;
• інженерних розрахунків в ППП Mathcad, Wolfram Mathematica, MPRIORITY;
• створення веб-сайтів інженера-механіка.
Основні навчальні дисципліни професійної підготовки:
• САD, САЕ та CAM системи машинобудівних виробництв.
• Моделювання в прикладній механіці.
• Основи інформаційних технологій та програмування в інженерії
• Технологічні основи машинобудування.
• Технології обробки деталей тиском.
• Автоматизовані та робототехнічні системи.
• Проектування та виробництво заготовок деталей машин.
• Технологічна оснастка машинобудівних виробництв.
• Технології машинобудівних виробництв.
• Механоскладальні дільниці та цехи.
• Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень.
• Технологія виробництва та програмування обробки деталей на устаткуванні з ЧПК.
• Основи технічної творчості та наукових досліджень.
• Експлуатація та обслуговування технічних систем.
Навчальні потужності
Студенти навчаються у спеціалізованих лабораторіях кафедри таких як
• Лабораторія САПР та математичного моделювання;
• Лабораторія проектування та виробництва заготовок;

 • Лабораторія технологій автоматизованого виробництва;
• Науково-дослідна лабораторія СТІМ.
Реалізується програма створення навчальних лабораторій на виробничих потужностях діючих виробництв: РМЗ “ОБРІЙ“, КБ “Промінь”.
Академічна мобільність студентів
У навчальному процесі реалізована програма академічної мобільності, яка полягає у можливостях:
• проходження практики за кордоном з працевлаштуванням: Устронянка (Польща), Аполло (Німеччина) та ін.;
• здобуття другої вищої освіти за кордоном безкоштовно (Опольська політехніка та ін.);
• посеместрового навчання у закордонних вузах-партнерах кафедри (Люблінська та Опольська політехніки);
• поглибленого вивчення іноземних мов у вузах-партнерах кафедри з отриманням сертифікатів.
Тенденція зростання кількості здобувачів вищої освіти із числа іноземних громадян – ознака визнання нашого авторитету і високої якості навчання.
Викладання здійснюється англійською мовою. Співвідношення контингенту здобувачів вищої освіти з числа українських та іноземних громадян, які навчаються в ТНТУ ім. І.Пулюя на кафедрі технології машинобудування за спеціальністю "Прикладна механіка" є такими

AgitationAppliedMechanics NEW2020 2 page0002 копия

 

3. Перспективи працевлаштування випускників: на підприємствах, в проектно-конструкторських, наукових і освітніх організаціях, а також в інших установах на інженерних та керівних посадах структурних підрозділів, в державних закладах.

 Можливість займати такі посади.
КЕРІВНИКИ
Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта (магістр).
• директор (комерційний, генеральний директор, начальник, інший керівник) об'єднання підприємств, підприємства;
• головний: інженер; конструктор; механік; технолог;
• начальники: ремонтного цеху; технологічного бюро; технічного відділу; лабораторії техніко-економічних досліджень; цеху, дільниці обчислю-вального (інформаційно-обчислювального) центру; відділів: матеріально-технічного постачання; охорони навколишнього середовища; охорони праці та ін.
Кваліфікаційні вимоги: базова вища освіта (бакалавр).
• завідувач складу;
• начальники: майстерні; зміни, господарського відділу та ін.
ПРОФЕСІОНАЛИ
Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта (магістр) для інженера I категорії, провідного інженера; базова вища освіта (бакалавр) для інженера та інженера II та III категорій
• дизайнер; інженер-програміст; інженер-конструктор; інженер-технолог.
• інженери з: автоматизованих систем керування виробництвом; організації праці; ремонту; організації керування виробництвом; охорони навколишнього середовища; комплектації устаткування; нормування праці; якості; підготовки виробництва.
ФАХІВЦІ
Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта (магістр) для інженера I категорії, провідного інженера; базова вища освіта (бакалавр) для інженера та інженера II та III категорій
• інженер з охорони праці; механік цеху.
Кваліфікаційні вимоги: базова вища освіта (бакалавр).
• технік-технолог, технік-конструктор; техніки з: інструменту; планування; технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру.
ПЕДАГОГІЧНІ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ
Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта (магістр).
Робота у вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації на посадах:
 • викладач; старший викладач; голова предметної (циклової) комісії; завідувач відділення; заступник директора; директор.
Робота у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації на посадах:
• асистент; викладач; старший викладач.
4. Випускники – наша гордість
Завдяки знанням та практичним навикам, отриманим під час навчання в університеті наші випускники зуміли досягнути значних успіхів у своїй професійній діяльності. Нашими випускниками є:
• колишній мер міста Тернополя Кучеренко А.І.;
• директори «Тернопільоблгаз» Каравансь-кий О.І., «Тернопільміськгаз» Бобрівець В.Л., «Збаражгаз» Бабій Б.С.;
• генеральні директори: ВАТ «Ватра» Щиренко В.В.; ВАТ «Ватра-Просвіт» Живчик Я.О.; ВАТ «Надзбруччя» Сусук Б.Т.; заводу безалкогольних напоїв Свистун І.С.; пивзаводу № 1 Чорній Б.А.; компанії «Агропродсервіс» Вітровий А.А.;
• заступник генерального директора заводу ім. Артема Сімонов Б.І.;
• голова обласного об'єднання «Тернопіль молоко» Білоус М.А.;
• заступник директора готельного господарства «Тернопіль» Костів П. Я.
• головний інженер компанії «Теролінг-Техно» Круцько А.М.; головний енергетик Тернопільського комбінату хлібопродуктів Скрипник Г.І.;
• начальник відділу збуту заводу «Склоресурс» Іващук Р.В.;
• інженери-технологи та інженери-конструктори Київського бронетанкового заводу Шкляр М.М., Волочиського машинобудівного заводу ВАТ «Мотор Січ» Ревіцький І.І. та Бойко В.О., ТОВ «САЮЗ» Олендер В.М., Краківського машинобудівного заводу Мединський Ю.І.;
• працівники силових структур Дзюра О.О.,
Заяць А.В, Бобрик В.В. та ін.

5. В університеті діє спортивно-мистецький комплекс «Політехнік» з актовим залом, плавальним басейном олімпійського типу, спортивними залами, майданчиками, стадіоном.
До послуг студентів є три гуртожитки.


 

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

                                                               НАКАЗ

Про участь офіційної делегації національної збірної команди України з велосипедного спорту (трек) у міжнародних рейтингових змаганнях в Австрії

Відповідно до статті 45 Закону України “Про фізичну культуру і спорт”, абзацу сьомого підпункту 17 пунктів 4 та 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2018 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 26.12.2017 № 5220, та доповідної записки директора департаменту олімпійського спорту Вірастюка Р. Я. від 18.09.2018 № 2125/4.2/18 наказую:

  1. Внести зміни до Єдиного календарного плану фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів України на 2018 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 26.12.2017 № 5220, зміни, що додаються.
  2. Офіційній делегації національної збірної команди України з велосипедного спорту (трек) взяти участь у міжнародних рейтингових змаганнях у м. Відень (Австрія) з 08 по 14 жовтня 2018 року.
  3. Затвердити склад офіційної делегації національної збірної команди України з велосипедного спорту (трек) у кількості 17 осіб, що додається.
  4. Відрядити з 07 по 14 жовтня 2018 року для участі у міжнародних рейтингових змаганнях офіційну делегацію національної збірної команди України з велосипедного спорту (трек) у кількості 17 осіб з місць проживання до м. Львова з подальшим виїздом до м. Відень (Австрія) та зворотно.

Взяти до уваги, що національна збірна команда України з велосипедного спорту (трек) у складі 17 осіб після закінчення заходу переїжджає до м. Сен-Кентен-ан-Івелін (Франція) для участі у 1 етапі Кубку світу.

Взяти до відома, що для проїзду учасників заходу, перевезення велосипедного інвентарю і обладнання, участі у змаганнях, забезпечення безпеки на дорозі членів національної збірної команди України з велосипедного спорту (трек) необхідно залучити два автомобілі та
відрядити за маршрутом м. Львів - м. Відень (Австрія), забезпечивши їх пально-мастильними матеріалами згідно з розрахунком, оплату доріг за кордоном та страхування автомобілів (зелені карти).

  1. Визначити старшого тренера штатної команди національної збірної команди України з велосипедного спорту (трек) Скибу Миколу Михайловича матеріально та фінансово відповідальним.

Відповідальним за забезпечення участі спортсменів національної збірної команди України та за виконання вимог заходів безпеки під час участі у міжнародних рейтингових змаганнях призначити старшого тренера Яковлева Василія Ленінітовича.

Дозволити, у разі необхідності, відповідальному за участь у цьому заході переводити спортсменів та тренерів до складу офіційної делегації з числа запасних, затвердженого цим наказом.

  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на департамент олімпійського спорту.

Заступник Міністра молоді та спорту України                               Я.Войтович.

Студент групи МТ-41 Щербань Владислав Ігорович приймає участь в міжнародних змаганнях з велоспорту (трек) в Австрії.Тримаємо кулаки!

 

 

 

Студенти ФМТ відвідали підприємство “Склоресурс”,

м. Дубно

    В рамках заходів з профорієнтації каф. “Технології машинобудування” студенти напряму підготовки “Інженерна механіка” та спеціальності “Прикладна механіка” груп МТ-31, МТс-32 під керівництвом доц. Паньків М.Р. та Радика Д.Л. 15 вересня2016 р. відвідали завод “Склоресурс” м. Дубно.

    

imgonline com ua compress by sizeLHJZge2m6lqx

     У ході екскурсії, під керівництвом начальник відділу збуту, випускника ТНТУ ім. І.Пулюя  Іващука Романа Вікторовича студенти ознайомилися з історією створення заводу, етапами його розвитку та реорганізації, з технологічними процесами та виробничими потужностями підприємста. Окрім цього студенти мали можливість поспілкуватись з працівниками підприємства та дізнатися про сучасні проблеми та перспективи його розвитку.

imgonline com ua compress by size0g3sIKwjEqLs

      Компанія «Склоресурс» заснована в 2006 році. Основним напрямком діяльності є виробництво склопакетів. На підприємстві встановлена високопродуктивна лінія з виробництва склопакетів австрійської компанії Lisec. За допомогою австрійських спеціалістів була освоєна технологія виробництва одно- і двокамерних склопакетів різної товщини з використанням не тільки звичайного флоат-скла, але й енергозберігаючого (з м’яким покриттям), тонованого, рефлекторного, триплексу та гартованого скла. Технічне оснащення цеху дозволяє виготовляти склопакети складних геометричних форм та конструкцій, а також розміщувати декоративну розкладку різної конфігурації. Одним з пріоритетних напрямків діяльності компанії є архітектурне засклення фасадів.

imgonline com ua compress by sizemOM0ekm2zgPr

     В рамках економічної співпраці Компанія має прямі поставки скла від таких світових лідерів-виробників як Guarian, AGC, Pilkington та інші. Географія поставки склопакетів не обмежується лише західною Україною, а здійснюється і в центральні регіони та Молдову.

imgonline com ua compress by sizezHxaISCkpcaw

     Крім цього студенти відвідали пам’ятку архітектури XVст Дубенський замок, заснований князями Острозьких, що є одним із найстаріших замків України. Дубенський замок ніколи не був узятий приступом оскільки був надійно укріплений 73 гарматами і природньо – річкою Іквою з її багатокілометровими заплавами. Під стінами замку ламалися татарські списи і шведські шаблі. Тут зберігалися незліченні багатства привезених трофеїв: коштовний посуд, книги, картини, ікони, зброя і захисне озброєння, хутра, шкури. Нині Дубенський замок є окрасою краю та одним із семи найвідоміших історичних замків України.

imgonline com ua compress by sizeMFD6fgvIHLkQ

 

 

 

Студенти-механіки

на Міжнародному промисловому форумі у Києві

22 листопада студенти факультету інженерії машин, споруд та технологій груп ММ-11, ММ-22, МВ-31, МТ-31, МВ-41, МВс-41, МТ-41 під керівництвом к.т.н., ст. викл. кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин Крупи Володимира Васильовича та к.т.н., доцента кафедри технології машинобудування Паньків Марії Романівни здійснили екскурсійну поїздку у м.

Київ.

Наші студенти відвідали XVI Міжнародний промисловий форум, що проходив у Міжнародному виставковому центрі. Даний форум є найбільшою в Україні виставковою подією машинобудівної тематики та входить до переліку провідних світових промислових виставок, офіційно сертифікованих та визнаних UFI — Всесвітньою асоціацією виставкової індустрії. Щороку він підтверджує свій статус найбільшої в Україні виставкової події машинобудівної тематики.

Світові машинобудівні бренди представили на Промисловому форумі свої інноваційні проекти та новітнє обладнання: оброблювальні центри з числовим програмним керуванням, обладнання для лазерної та плазмової порізки матеріалів, піднімально-транспортне та складське обладнання, різальний та вимірювальний інструменти, промислові роботи, гідравлічні, пневматичні, серво-, електроприводи, системи ЧПУ, СAD/CAM/CAE системи тощо. У форумі взяли участь відомі виробники та дистриб’ютори з більш, ніж 40 країн світу в т.ч. Швеції, Німеччини, Фінляндії, Швейцарії, Італії, США, Китаю. Дана виставка є однією з можливостей студентів ознайомитись із найсучаснішим обладнанням машинобудівної галузі.

Далі екскурсійна група вирушила до Національного музею Історії України у Другій світовій війні, в якому, зокрема, оглянула головну експозицію, виставку військової техніки, а також здійснила прогулянку центром столиці.